Operationssalar

I operationssalar krävs mycket speciell belysning. Vid operationer ställs höga, komplexa krav på visuell prestanda hos den medicinska personalen. I detta mycket känsliga område är det av avgörande betydelse att man kan lita på tekniken.

Vid operationer ställs höga, komplexa krav på visuell prestanda hos den medicinska personalen. Idealkraven uppnås genom att använda renrumsarmaturer i skyddsklass IP65. Dessa armaturer har en hög effektivitetsklassificering och kommer, eftersom monitorer ofta finns till hands, bidra till att förebygga bländning. Dessutom får inte damm, pollen, bakterier eller virus i luften samlas i eller på lamporna eller spridas av armaturerna. I själva operationsområdet används specialarmaturer med en belysningsstyrka på upp till 100 000 lux. Med en operationssalsbelysning på 1 000 lux undviker man anpassningsproblem.

Lighting requirements in EN 12464‐1

Typ av område, uppgift eller aktivitet
 Lux-nivå
(Em)
Bländtal (UGRL
 Jämnhet
(U0)
 Fargåtergivning
(Ra)
 Særskilda krav
Preop- och uppvakningsrum
500
19
0,60
90

Operationssal
1000
19
0,60
90

Operationskavitet
    -
  Em: 10 000 lux to 100 000 lux

I vissa slutna utrymmen såsom kontor, skolsalar, hälsovård och allmänna utrymmen med entréer såsom korridorer, trappor, etc. behöver väggar och tak vara ljusare. På dessa platser är det rekommenderat att de underhållna belysningsstyrkorna på de största ytorna bör ha följande värden: em> 75 lx med Uo ≥ 0,10 på väggarna och em> 50 lx med Uo ≥ 0,10 i taket.

Det underhållna genomsnittet på cylindrisk belysningsstyrka (genomsnittlig vertikalplan belysningsstyrka) i verksamheten och inre områden skall inte vara mindre än 50 lux med Uo ≥ 0,10, på ett horisontellt plan vid en viss höjd, till exempel 1,2 m för sittande personer och 1,6 m för stående personer över golvet.

ANMÄRKNINGAR:

• I områden, där god visuell kommunikation är viktigt, speciellt i kontor, mötesrum och undervisningsområden, bör eZ inte vara mindre än 150 LX med Uo ≥ 0,10.
• För ett jämnt arrangemang av armaturer eller takbelysning är ett värde mellan 0,30 och 0,60  en indikator på god modellering