Parker

Belysning av aktiviteter. Belysningen har en enorm påverkan på atmosfären på en plats. Korrekt belysning kan förbättra ett områdes utseende.
Belysning kan utgöra en egen komponent i landskapsprojekt. Förbättra, framhäva och vägleda användarna genom att belysa de olika områdena med olika typer av armaturer. Ge parken ett enhetligt designspråk gör anpassningar för olika aktiviteter. Viktiga aspekter när det gäller belysningslösningar i parker är att vägleda användarna, anpassning till aktiviteter samt trygghetsperspektivet.

Mer om utomhusbelysning:
15 punkter för val av bästa lösning för utomhusbelysningar
LED-belysning för utomhusbruk
Mer information om utomhusbelysning

Produkter »