Parkeringsplatser

Belysning för trygghet när du kommer eller åker. Väl upplysta områden får de anställda att känna sig trygga, både när de parkerar bilen inför ett kvälls- eller nattpass och när de ska åka hem igen. Studera noga olika belysningsstandarder för parkeringsplatser.
Belysningsstolpar på parkeringsplatser spelar ofta en större roll än vad man kan tro när det gäller att skapa ett överlägset kommersiellt system för utomhusbelysning. Ett brett utbud av stolphöjder och alternativ för stolpmontering gör det möjligt att kombinera höjder och infallsvinklar med armaturer med lägre effekt. Detta minskar i många fall den totala driftkostnaden eftersom mer ljus kan alstras med energisnålare, mer avancerade armaturer som ger överlägsen belysning, sikt, trygghet och styrning av ljusriktningen.

Mer om utomhusbelysning:
15 punkter för val av bästa lösning för utomhusbelysningar
LED-belysning för utomhusbruk
Mer information om utomhusbelysning

Produkter »