Patientrum och avdelningar

Det moderna patientrummet är en kombination av komfort och funktionalitet. Patienterna ska å ena sidan trivas i rummet. Å andra sidan är det viktigt att sjukhuspersonalen har ett effektivt belysningssystem med fri uppsikt över patienten och eventuell teknisk utrustning.
Med en väggmonterad, personlig armatur uppfylls alla dessa krav. Den säkerställer ett behagligt, bländfritt belysningsområde som också kan kompletteras med nattbelysning. Moderna designer håller dammexponeringen på ett minimum och de släta kuporna är enkla att rengöra.

För läsning och enklare undersökningar av patienten krävs 300 lux. Allmänna belysningsnivåer bör hålla minst 100 lux, och särskild hänsyn bör tas för att undvika att patienten bländas.

Patienter har tillräcklig tillgång till direktbelysning via ställbara läslampor vid sängen. Med dessa flexibla armaturer kan patienten rikta ljuset där det behövs. Läslamporna är försedda med stora, lätthanterade och ergonomiskt utformade handtag för enkel justering. De är också mycket enkla att rengöra. Lamporna kan också levereras med dimmer. Detta gör det möjligt för personalen eller patienten att reglera ljusnivån så att den är perfekt för deras individuella situation.

Belysningskrav i EN 12464‐1

Typ av område, uppgift eller aktivitet
 Lux-nivå
(Em)
Bländtal (UGRL
 Jämnhet
(U0)
 Färgåtergivning
(Ra)
 Särskilda krav
Allmänbelysning
100
19
0,40
80
Belysningsstyrka vid golvnivå.

Alltför höga ljusstyrkor i patientes synsfält bör undvikas
Läsbelysning
300
19
0,70
80

Enklare undersökningar
300
19
0,60  80  
Undersökning og behandling
 1000 19
0,70
 90  
Nattbelysning, observationsbelysning
5
 - -
80
 
Badrum och toaletter för patienter
 200  22 0,40
80
 

I vissa slutna utrymmen såsom kontor, skolsalar, hälsovård och allmänna utrymmen med entréer såsom korridorer, trappor, etc. behöver väggar och tak vara ljusare. På dessa platser är det rekommenderat att de underhållna belysningsstyrkorna på de största ytorna bör ha följande värden: em> 75 lx med Uo ≥ 0,10 på väggarna och em> 50 lx med Uo ≥ 0,10 i taket.

Det underhållna genomsnittet på cylindrisk belysningsstyrka (genomsnittlig vertikalplan belysningsstyrka) i verksamheten och inre områden skall inte vara mindre än 50 lux med Uo ≥ 0,10, på ett horisontellt plan vid en viss höjd, till exempel 1,2 m för sittande personer och 1,6 m för stående personer över golvet.


ANMÄRKNINGAR:

• I områden, där god visuell kommunikation är viktigt, speciellt i kontor, mötesrum och undervisningsområden, bör eZ inte vara mindre än 150 LX med Uo ≥ 0,10.
• För ett jämnt arrangemang av armaturer eller takbelysning är ett värde mellan 0,30 och 0,60  en indikator på god modellering.Produkter »