Presentations- och tavelbelysning

Är det enklare att lära sig när det finns en lärare närvarande? Är kroppsspråket och uttrycket viktigt för att förmedla det man vill säga? Varför står läraren i så fall mellan tavelbelysningen och den allmänna belysningen i klassrummet? Genom att ställa läraren i ljuset försäkrar du att alla lyssnar mer intensivt.

Stark och enhetlig belysning är viktigt för tavlan och andra presentationsytor. Tekniken som används för att belysa personer är kanske något du känner igen från TV-studior och andra miljöer där fokus ska ligga på presentatören.

Ett riktat ljus ovanifrån ramar in presentatören samtidigt som ett mjuk och riktat ljus strålar i 45 graders vinkel så att ansiktsuttryck och kroppsspråk är tydliga. Glamox C50 har utformats speciellt för den här typen av belysning.

 personbelysning_pa  personbelysning_av
 Lösning med presentationsbelysning Lösning utan presentationsbelysning

Presentations- och tavelbelysning måste kunna tändas och dimmas separat för att inga reflexer ska uppstå. Standardkravet för presentationsbelysning är en cylindrisk belysning på 150 lux, men högre värden ska också övervägas. För tavelbelysning krävs 500 lux med en jämnhet – det vill säga förhållandet mellan det lägsta och det genomsnittliga värdet- på 0,7.
 

 c50_ps_opa
Bilden ovan visar optimal placering av presentationsbelysning C50-PS OPA och tavelbelysning C50-PS SA. Ljusdistributionskurvan är också angiven.

 c50_ps_xa
Upphängning av armatur vid tavlan

Bredden på undervisningstavlan i klassrum varierar ofta. Rekommenderad höjd är 1,2 m där den nedre kanten placeras 0,9 m över golvet. I enlighet med EN 12434-1 ska luxnivån för tavlan vara 500 lux och med jämnhet ≥0,7. Se illustration för bästa placering av Glamox C50-PS XA. Exempel: Genom att placera armaturens optiska kant 210 cm över golv, måste armaturen monteras 37 cm från väggen. Se tabellen för mer exempel.

Belysningskrav i EN 12464-1

Utrymme
 Lux-nivå (Em)
Bländtal (UGRL
 Jämnhet
(U0)
 Färgåtergivning
(Ra)
 Särskilda krav
Skrivtavla 500
19
0,70
80
Förhindra spegelreflexer. Föreläsare/lärare ska belysas med lämplig vertikal belysningsstyrka.


Produkter »