Skolkorridorer och cirkulationsområden

Cirkulationsområden är kanske de allra mest multifunktionella rummen i skolbyggnaden. Utbudet av aktiviteter är stort och deras placering i byggnaden innebär ofta att de har för lite dagsljus och därför kräver artificiell stödbelysning. Sensorer kan minska energiförbrukningen beroende på hur många människor som befinner sig på samma plats samtidigt.
När det är dags för rast springer eleverna ut i korridorerna för olika aktiviteter. Korridorerna används för att sitta, leka, hänga av sig kläder, visa upp elevarbeten och förflyttning. Krav på belysningsnivåer är 100 lux, men högre belysningsvärden bör utvärderas och anpassas till aktivitetstyp och nivå.

Att få ljus i ansiktshöjd är särskilt viktigt i cirkulationsområden. Elever och lärare ska kunna se varandras ansikten även utanför klassrummet. Det kan göras genom att belysa tak och vertikala ytor genom en cylindrisk belysning på 150 lux och en modellerande effekt mellan 0,3 och 0,6.

Långa skolkorridorer är utmärkta utrymmen för de yngsta barnen att utveckla sin synförmåga. De allra yngsta barnen har svårt att avgöra avstånd och se tredimensionellt. En blandning mellan direkt och indirekt belysning i korridoren kan hjälpa dem att se tydligare. Korridorer skapar naturliga navigationslinjer men de kan även skapas med ledlinjer, ljuskontraster, armaturpositionering och belysning.

Nödbelysningssystem är viktiga eftersom korridorerna samtidigt fungerar som utrymningsvägar. Belysning med oberoende energikällor slås på automatiskt vid strömavbrott. Belysta utrymningsskyltar och säkerhetsljus visar vägen till utrymningsvägar och säkerhetsutrustning. Krav på belysningsstyrka beskrivs i EN 1838.

Det behövs en stark ljuskälla som inte bländar eller kastar starka skuggor för skapa en säker evakueringsväg. Hårda och långa skuggor kan misstolkas som trappsteg eller hinder av personer med nedsatt syn. Ett bra sätt att ta hand om särskilda behov är att följa riktlinjerna i EN 12464-1 där användning av belysningskontraster beskrivs, det vill säga olika färger för att markera riktning, trappor och ledlinjer.

Eftersom många korridorer är tomma under lektionstid, är närvarosensorer ett kostnadseffektivt sätt att minska energikonsumtionen. Om det finns dagsljus kan belysningen sänkas med hjälp av sensorer.

Belysningskrav i EN 12464-1

Utrymme
 Lux-level (Em)
Lux-nivå (UGRL
 Bländtal
(U0)
 Färgåtergivning
(Ra)
 Särskilda krav
Kommunikationsytor, foajéer 100
25
0,40
80
 
Trappor
150
25
0,40
80Produkter »