Trappor

Säker, funktionell och vänlig – den optimala belysningslösningen ger detta område en välkomnande känsla. Säkerheten i trappor är en viktig prioritet för att undvika risken för olyckor och farliga situationer för samtliga användare, inte bara för dem med nedsatt rörlighet.

Rätt belysningslösning måste, framför allt, göra varje enskilt trappsteg synligt. Detta är högsta prioritet. Ljuset bör falla i mjuka skuggor från toppen av trappan och ge ökad rumsmedvetenhet genom att tydligt visa varje trappstegs konturer. Belysta väggar ger dig en känsla av trygghet.

Trappor inom vården bör ha belysningsnivåer liknande dem i korridorer, minimum 100 lux. Särskild hänsyn bör tas till att öka kontrasten i trappstegen, t.ex. genom användning av olika färger. Våra olika belysningslösningar är väggmonterade för optimal belysning av trappstegen och förbättrad säkerhet i trapporna. Väggbelysningen ger samtidigt en enhetlig, diffus ljusfördelning från toppen av trappan till bottenvåningen. De opala kuporna förhindrar bländning och möjliggör en dekorativ vägg- och takbelysning.

Belysningskrav i EN 12464‐1

Type av område, uppgift eller aktivitet
 Lux-nivå (Em)
Bländtal (UGRL
 Jämnhet
(U0)
 Färgåtergivning
(Ra)
 Särskilda krav
Trappor, rulltrappor, rullband
100
25
0,40
40
Kräver förstärkt kontrast på trappstegen

I vissa slutna utrymmen såsom kontor, skolsalar, hälsovård och allmänna utrymmen med entréer såsom korridorer, trappor, etc. behöver väggar och tak vara ljusare. På dessa platser är det rekommenderat att de underhållna belysningsstyrkorna på de största ytorna bör ha följande värden: em> 75 lx med Uo ≥ 0,10 på väggarna och em> 50 lx med Uo ≥ 0,10 i taket.

Det underhållna genomsnittet på cylindrisk belysningsstyrka (genomsnittlig vertikalplan belysningsstyrka) i verksamheten och inre områden skall inte vara mindre än 50 lux med Uo ≥ 0,10, på ett horisontellt plan vid en viss höjd, till exempel 1,2 m för sittande personer och 1,6 m för stående personer över golvet.


ANMÄRKNINGAR:

• I områden, där god visuell kommunikation är viktigt, speciellt i kontor, mötesrum och undervisningsområden, bör eZ inte vara mindre än 150 LX med Uo ≥ 0,10.
• För ett jämnt arrangemang av armaturer eller takbelysning är ett värde mellan 0,30 och 0,60  en indikator på god modellering.