Trappor

Trappor är viktiga cirkulationsområden som kräver särskild uppmärksamhet. Aktivitetsnivån är ofta hög och alla måste kunna röra sig säkert. Trapphuset måste vara väl upplyst för att öka användarnas säkerhet.
Rätt belysning på varje steg är viktigt för säkerheten hos de som passerar i trappan. Det här kan kombineras med belysningskontraster, det vill säga olika färg på stegen och resten av trappan. Det är även bra med färgskillnad mellan trappsteg och väggar.

Trappor kan fungera som flaskhalsar när elever springer upp och ned. Därför krävs det en högre upplysningsnivå på minst 150 lux. Hårda och långa skuggor måste undvikas.

Standardbelysningslösningar är nedåtriktat ljus ovanför avsatserna och infälld vägg- eller golvbelysning som lyser upp trappstegen. När väggbelysning används i trapphus bör man tänka på att undvika att blända personer som rör sig upp och ner i trappan.

Belysningskrav i EN 12464-1:2011

Utrymme Lux-nivå (Em)
Bländtal (UGRL)
Jämnhet
(U0)

Färgåtergivning (Ra)
Särskilda krav
Trappor  150
25  0,40 80 80Produkter »