locker_room_1

Omklädningsrum kräver en stark och jämn belysning. Energibesparingspotentialen är hög tack vare den tidsbegränsade användningen.

Fler detaljer

islandsbrygge-school_06

Skolmatsalar är den naturliga platsen för raster, avslappning, och små och stora möten. Belysningslösningen ska vara inbjudande och avslappnande samtidigt som alla aktiviteter måste få tillräckligt med ljus.

Fler detaljer

entrance_area_2

Entrén är samlingspunkten för elever, personal och besökare när det handlar om information och kommunikation. I moderna skolbyggnader är det oftast här man ses för sammankomster, utställningar, skolpjäser och externa event.

Fler detaljer

islands_brygge_skole

Trappor är viktiga cirkulationsområden som kräver särskild uppmärksamhet. Aktivitetsnivån är ofta hög och alla måste kunna röra sig säkert. Trapphuset måste vara väl upplyst för att öka användarnas säkerhet.

Fler detaljer

corridor_3

Cirkulationsområden är kanske de allra mest multifunktionella rummen i skolbyggnaden. Utbudet av aktiviteter är stort och deras placering i byggnaden innebär ofta att de har för lite dagsljus och därför kräver artificiell stödbelysning. Sensorer kan minska energiförbrukningen beroende på hur många människor som befinner sig på samma plats samtidigt.

Fler detaljer

reference_denmark

Belysningen på förskolor ska stimulera såväl nyfikenheten som inlärning genom lek och välbefinnande. Små barn rör sig och upplever världen på ett annat sätt än äldre barn och vuxna. Barn på förskolor och dagis lär sig genom att se, imitera och känna på saker, något som ställer särskilda krav på belysningslösningen.

Fler detaljer

classroom_3

Den största delen av inlärningsprocessen är visuell. Elevernas aktivitetsnivå varierar stort under skoldagen: från koncentration under läsning och prov till att lyssna på läraren eller avslappning. Eftersom allt fler skolor använder flexibla skolbänksarrangemang måste belysningslösningen vara utformad i enlighet med det.

Fler detaljer

bogeskov_skolen

Bibliotek är en plats för egna studier och grupparbeten och kräver både koncentration och avslappning. Atmosfären måste vara välkomnande och naturligt ljus och dagsljus skapar en trevlig studiemiljö.

Fler detaljer

solevag_skole_references_06

Inomhusanläggningar används för många olika sporter och därför varierar belysningskraven mycket. En enhetlig belysning i kombination med ett smart belysningshanteringssystem som anpassar belysningsnivåerna till sporten är avgörande för effektiv ljussättning.

Fler detaljer

auditorium

Hörsalar aulor och föreläsningssalar innebär en stor utmaning för ljusinstallationen. Flera ljusscenarier krävs för att olika uppgifter ska kunna utföras: föreläsa, anteckna, passage in och ut. Ljushanteringssystem spelar en viktig roll tillsammans med en noggrant utformad belysningsplan.

Fler detaljer

oyet534x295

Skolor är idealiska miljöer för tuneable white ljus. Här används inte bara ljuset för att styra elevernas och personalens dygnsrytm, utan även för att öka koncentrationsförmågan under prov och arbetsuppgifter som kräver hög koncentration.

Fler detaljer

Är det enklare att lära sig när det finns en lärare närvarande? Är kroppsspråket och uttrycket viktigt för att förmedla det man vill säga? Varför står läraren i så fall mellan tavelbelysningen och den allmänna belysningen i klassrummet? Genom att ställa läraren i ljuset försäkrar du att alla lyssnar mer intensivt.

Fler detaljer