c-50-p-video

Videokonferenser har blivit vanligare under de senaste decennierna. Videokonferensrum som stöds av bra belysning förbättrar teamets produktivitet, stärker kundrelationer, och underlättar intern och extern kunskapsspridning.

Fler detaljer

indeksbygget_modul

Entrén, mer än någon annan plats, ger kontoret dess karaktär och är dess ansikte utåt både vad det gäller byggnaden och företaget. Förutom en inbjudande ljussättning, ger både armaturdesign och belysningslösning det första intrycket för besökaren.

Fler detaljer

corridor_office_4

På moderna kontor tillbringar personalen mer och mer tid borta från sina skrivbord i formella eller informella möten. Öppna kontorslandskap har kommunikationszoner där personalen flyttar runt och pratar med varandra. Belysningen av dessa områden bör stödja förutsättningar för visuell kommunikation.

Fler detaljer

office_4

Öppna kontorslandskap utgör utrymmet både för individuellt arbete och i grupp. Flera zoner uppfyller olika behov från informella möten till koncentrerat arbete. Flexibel, energibesparande belysning med individuell styrning är en hörnsten i modern kontorsbelysning.

Fler detaljer

bekkevoll_motreom

Mötesrum kräver flexibla belysningslösningar som kan anpassas till de olika uppgifter som utförs i olika mötessituationer. Typen av aktiviteter kan vara allt från enskilda samtal till presentationer vid större konferenser. Samtidigt kommunicerar inredningen och belysningslösningen företagets kultur, både internt och externt

Fler detaljer

office_1

Även om kontorslandskap blir allt populärare, är standardkontorsrum fortfarande utbrett i både gamla och nya byggnader.

Fler detaljer

oyet534x295

Människor tillbringar större delen av sin vakna tid inomhus. Därför är kontorslokaler idealiska för människoorienterad belysning. Sådana lösningar kan ge de anställda ökad energi och motivation.

Fler detaljer