corridor_2-2

Inom vården fyller korridorer två funktioner, dels för att ta sig mellan olika platser, dels för att göra det möjligt att orientera sig. Ett väl utformat belysningssystem skapar en tydligt markerad väg för patienter, personal och besökare, dag som natt.

Fler detaljer

corridor_17

Säker, funktionell och vänlig – den optimala belysningslösningen ger detta område en välkomnande känsla. Säkerheten i trappor är en viktig prioritet för att undvika risken för olyckor och farliga situationer för samtliga användare, inte bara för dem med nedsatt rörlighet.

Fler detaljer

operation_room_1

I operationssalar krävs mycket speciell belysning. Vid operationer ställs höga, komplexa krav på visuell prestanda hos den medicinska personalen. I detta mycket känsliga område är det av avgörande betydelse att man kan lita på tekniken.

Fler detaljer

corridor_10

Belysningens utformning bör markera hisslobbyn tydligt, vilket bör göra vägen till receptionen och entréområdet välkomnande. Belysningsnivån bör inte försummas eftersom det är viktigt att inkommande människor är lätta att känna igen och identifiera.

Fler detaljer

Carelite-LED-G2_hospital-bed

Det moderna patientrummet är en kombination av komfort och funktionalitet. Patienterna ska å ena sidan trivas i rummet. Å andra sidan är det viktigt att sjukhuspersonalen har ett effektivt belysningssystem med fri uppsikt över patienten och eventuell teknisk utrustning.

Fler detaljer

geriatric_area_1

När vi blir äldre är våra främsta krav på belysningslösningar att de får oss att kännas oss trygga och säkra. Ett belysningssystem av toppkvalitet är viktigt för en självständig och tillgänglig livsstil av hög kvalitet.

Fler detaljer

examination_room_1

Intensivvården är normalt det första en svårt sjuk eller skakad patient möts av på sjukhuset. En okulär undersökning är avgörande för att fatta beslut om rätt behandling. Detta kräver en hög grad av allmänbelysning och god färgåtergivning.

Fler detaljer

waiting_area_2

Ljus har en stor inverkan på vårt välbefinnande och humör. Belysningsplanen för din huvudentré och reception fyller en viktig funktion. En behaglig, vänskaplig miljö skapar förtroende och gör det lätt att orientera sig.

Fler detaljer

laboratory_3-2

I laboratorier krävs en noga utformad belysningsplan eftersom de är arbetsplatser där man utför krävande provtagning och analys. Dessutom utförs vanliga kontorsuppgifter där som kommunikation och skrivande av rapporter. Infällda renrumsarmaturer är ett bra hjälpmedel för alla aktiviteter i ett labb.

Fler detaljer

oyet534x295

På sjukhus och i äldrevården lider de boende ofta av sämre tillgång till dagsljus på grund av sjukdom eller rörelsehinder. Långa vistelser inomhus kan rubba sömnmönstret. I synnerhet är patienter med demens och andra kognitiva sjukdomar känsliga för bristande exponering till dagsljus.

Fler detaljer