storage_-logistics_2

Lagerbyggnader är i regel höga på grund av de höga förvaringshyllorna. Dagsljuset kan vara svagt eller obefintligt. Smala gångar förhindrar speciallösningar på belysningsområdet.

Fler detaljer

food_processing_1

Inom livsmedelshantering är renlighet och hygien avgörande för produktkvaliteten. Processmaskiner och vassa verktyg används ofta. Detta kräver säker belysning av driften.

Fler detaljer

hazardous_areas_1

Områden med hög explosionsrisk finns på de flesta processanläggningar. På dessa platser råder stränga föreskrifter för att begränsa dessa risker. Elektriska belysningsarmaturer är en viktig del av riskhanteringen. Explosionssäkra (Ex) armaturer måste användas inom dessa områden. Armaturernas klassificering är zonindelad efter riskpotential.

Fler detaljer

cold_storage_freezing_rooms1

Konflikten mellan ljus och kyla är en pågående fråga inom kallförvaringsbranschen. Eftersom belysning med lysrör inte fungerar lika väl i kalla omgivningar har man behövt installera fler låg-effektiva armaturer för att uppfylla belysningsbehoven. LEDbelysning fungerar dock väl i sådana miljöer och är därför en utmärkt lösning.

Fler detaljer

agriculture_1

Ljus är en viktig miljöfaktor som påverkar och styr fysiologiska processer i alla djur. Ljus underlättar synen vilket är en nödvändighet vid sökande efter mat, det påverkar dagsrytmen och slutligen, ljus initierar och reglerar frisättningen av flertalet hormoner som är väsentliga i den metaboliska regleringen och reproduktionen. Belysningslösningen bör även ta hänsyn till jordbrukarens behov av visuell prestanda.

Fler detaljer

inspections_-laboratories_1

Trots att arbetsprocesser automatiseras i allt större utsträckning är det mänskliga ögat ändå bättre på att lokalisera fel och oregelbundenheter på en yta. Korrekt utförda kvalitetsinspektioner är beroende av rätt tilläggsbelysning.

Fler detaljer

heavy_industry_1

Tung industri är bland annat gruvdrift och metallindustri. Armaturer för dessa användningsområden kräver kraftigt inträngningsskydd och explosionsskyddad kapsling för vissa områden.

Fler detaljer

chemical_facilities_1

Inom kemiindustrin finns extra krävande miljöer och många olika arbetsuppgifter. Höga temperaturer, dammiga omgivningar och förekomst av skadliga gaser kan innebära utmaningar vid en belysningsinstallation.

Fler detaljer

production_halls_30

Monteringsarbeten har idag blivit mer automatiserade och kvalitetskraven är högre. För återstående visuella arbetsuppgifter är det avgörande att det finns intelligenta och ergonomiska belysningslösningar så att de anställda kan hålla motivationen och prestandan uppe.

Fler detaljer

parking_house_1

Garage och parkeringshus med flera våningar ses ofta som mörka, smutsiga, smala och osäkra områden. Den här uppfattningen håller dock lyckligtsvis nog på att förändras allt eftersom inomhusparkeringar blir mer exklusiva. Arkitekter, ägare och byggherrar börjar inse att snyggare anläggningar med kvalitetsbelysning drar till sig fler kunder samtidigt som miljön förbättras.

Fler detaljer

oyet534x295

Belysningsinstallationer med högre ljusstyrka och tuneable white ljus kan öka produktionen, minska utmattningen, misstag och olycksfall.

Fler detaljer

control_rooms_2

Konstruktion och layout av kontrollrum faller under ett eget vetenskapligt forskningsområde. Operatörerna arbetar ofta nattskift vid övervakning av anläggningens tillstånd. Det krävs en noggrant avvägd balans mellan aktiverande ljus som ökar vakenheten, och icke-aktiverande ljus som underlättar anpassningen av dygnsrytmerna. Personalen behöver också tillräckligt ljus för att kunna läsa dokument och paneler effektivt.

Fler detaljer

clean_rooms_1

Kraven på produktkvalitet ökar hela tiden och högsta prioritet i renrum är att skydda det man arbetar med mot förorening. Renlighet och hygien säkerställs genom kapslade armaturer som kräver lite underhåll.

Fler detaljer