Fritt-fall-tester

Mekaniska stötar har potential att skada en produkt. Därför finns det stöthållfasthetskrav som baseras på ett antal internationella standarder, beroende på armaturens avsedda användning och syfte. Vi testar våra armaturer i enlighet med dessa krav för typgodkännande.
Ibland orsakar en stöt bara mindre skada som inte påverkar användningen. Dock kan den totala effekten av flera stötar leda till att produkten inte går att använda eller orsaka att produktens livslängd förkortas. Därför är det viktigt att vi vet hur mekaniska stötar påverkar våra produkter. Stöttest är en viktig del av många typer av godkännadeprocesser.

Stativ för frittfalltest (halvsinus)

I stöttestanläggningen testas föremål som väger max 70 kg. Varje stöt registreras i ett oscillogram. Beroende på fallhöjden kan maximalt 300 G uppnås.

Våra frittfalltester är konstruerade för stötar under hög G-kraft under kort tid. Dessa frittfall-stöttestsystem ger resultat i form av halvsinus-stötpulser.