Symbolförklaring

Vad betyder de symboler som används?
Nedan följer en förklaring av några av de symboler som används i samband med våra produkter.

 t5_t8 Ljuskälla
 LED Armaturer med lysdioder (LED)
 
 ENEC ENEC
Gemensam Europeisk certifieringsmärke. Säkerhetscertifiering av belysningsmaterial enligt Europeiska normer.
 Semko S-Mark
S-märket är en symbol som visar att elektriska och elektroniska produkter har testats av en oberoende part och som godkänts av en tredje part, Intertek, ETL SEMKO, och att de uppfyller gällande europeiska säkerhetsstandarder. 
 CE CE
CE-märket betyder att producent eller importör garanterar att de europeiska kraven på produkten är uppfyllda. Ett intyg levereras med produkten, i detta står vilken standard produkten är testad efter. CE-märkning är inte ett kvalitetsmärke, utan berättar vilka minimikrav som är uppfyllda. De flesta Glamox produkter har tredjepartscertificering, det betyder att en oberoende instans har testat produkterna i enlighet med gällande produktstandarder.
 d_insulated Klass 2: Dubbelisolerad
 class_3 Klass 3: Skyddande Låg Spänning
 Linect Linect®
är en universell snabbkoppling för infällda armaturer.
 pir_sensor Närvarosensor
 Daylight sensor Dagsljussensor
 remote Fjärrkontroll
 bws_mark Bolltest
Armatur för sport och idrottshallar är testade för motståndskraftighet enlight DI 57 710 del 13.

 d-mark D
Armatur med max 90ºC yttemperatur på ytor där det kan samlas damm. Används ofta inom jordbruk och träindustrin.