Test med saltdimma

Test med saltdimma är en standardiserad testmetod som används för att kontrollera korrosionsskyddet på belagda prover. Testet orsakar ett korrosivt angrepp på de belagda proverna för att förutsäga beläggningens lämplighet som en skyddande yta.
Saltspraytester är mycket viktiga för att bedöma lämpligheten hos produkter som är avsedda att användas utomhus, eller i kalla eller fuktiga utrymmen. Icke godkända produkter korroderar snabbt när det påverkas av salthaltig luft.

Standardiserad saltspraykammare

Utrustning för test med saltdimma har standardiserats under nationella och internationella bestämmelser. Dessa standarder beskriver den information som är nödvändig för att utföra testerna; fastställer testparametrar som till exempel storleken på kammaren, temperatur, lufttryck på den spraylösningen, förberedelse av spraylösningen, koncentration, pH, etc.

I vår saltspraykammare som har en volym på 1 000 liter kan vi simulera hur salthaltig luft påverkar våra armaturer, under ett påskyndat tidsförlopp. Utseendet på korrosionsprodukterna (oxiderna) bedöms efter en bestämd tid. Testets längd beror på beläggningens korrosionsmotstånd, ju högre korrosionsmotstånd desto längre testperiod utan att det syns några tecken på korrosion.