Varför det är viktigt med tester och simuleringar

Syftet med simuleringarna som utförs i våra laboratorier är att testa våra produkter under så realistiska förhållanden som möjligt.
I våra miljötestcenter utsätts modeller av våra armaturer för verkligt hård hantering: De tappas från hög höjd i chocktester, skakas kraftigt av vibrationstestutrustning, sänks ner i vatten och damm, utsätts för korrosion i saltdimskammare och ångas i våra klimattestanläggningar. I visa tester skjuter man på armaturer med en boll i 60 km/h!

Vi gör detta så att vi vet exakt vad våra produkter kan klara för att ge dem rätt nationella och internationella klassificeringar och certifieringar.

Testbeskrivningar

Använd menyn för att navigera mellan sidorna som beskriver det stora urvalet av tester och simuleringar som utförs på våra testanläggningar.