Ytterligare förstoring med en sekundärlins

För ytterligare förstoring kan en tilläggslins fästas på primärlinsen.
Suction lenses
Suction lenses are attached to the primary lens. Simply wet the secondary lens and stick it onto the larger lens. The suction lenses are available in 4, 6 and 10 diopter strengths, increasing magnification by 100%, 150% and 250% respectively.

For some models we offer 4 and 8 diopter mechanical attachment lenses, replacement lenses or swing-away lenses.

Förstoringstabell
Tabellen ger en fullständig översikt av alla tillgängliga kombinationer av tilläggslinser för våra förstorningslampor.