Glamoxkoncernens uppförandekod

Glamox är en norsk industrikoncern som utvecklar, tillverkar och distribuerar professionella belysningslösningar för den globala marknaden. Vår vision är att vara den ledande leverantören av belysningslösningar till den globala marina och offshoremarknaden och en ledande leverantör av belysningslösningar för den professionella byggmarknaden.
Syftet med uppförandekoden är att skapa en transparent sund företagskultur och värna Glamox integritet genom att hjälpa medarbetarna att verka i enlighet med god affärssed. Vår uppförandekod innefattar våra kärnvärden och vår CSR-policy.

Alla medarbetare (även visstidsanställda) och styrelseledamöter är skyldiga att följa Glamox uppförandekod och andra policyer och riktlinjer. Om du är osäker på om ett agerande är acceptabelt bör du diskutera med din närmaste chef eller någon annan i ledningsgruppen.

Download pdf


download_pdf
Glamoxkoncernens uppförandekod