Kvalitetspolicy

I linje med Glamox fem kärnvärden är våra affärsenheter ålagda att arbeta med att förbättra sina processer och produkter, för att möta krav från kunder och samhället i allmänhet.

Kontinuerlig förbättring och hög kunskap är för oss nyckeln till utveckling, produktion och försäljning av belysningslösningar med rätt kvalitet, lång livslängd och låg energiförbrukning.

Genom att förbinda oss att följa nationella, internationella och självpålagda krav säkerställer vi leverans av produkter i enlighet med kundens krav och specifikationer inom vårt marknadssegment. Det innebär upprättande av mål för att leverera rätt produkt vid avtalad tid, pris och plats. Feedback inhämtas ofta från kunder och hjälper oss till förbättring och att säkerställa att kundnöjdheten upprätthålls.
 
Med stöd av kontinuerlig förbättring av kvalitetsstyrsystemet, ska vi säkerställa att dessa krav uppfylls.

Miljöpolicy

Glamox Group har även en miljöpolicy och flera av våra produktionsenheter innehar ISO 14001 miljögodkännande.

Följ den här länken för att ta reda på mer om vår miljöpolicy


Nerladdningar

ISO 9001-certifikat
ISO 13485