LjusstyrningsverktygOptiwin 3D pro 

Detta är en helt ny version av OptiWin 3D Pro med många nya funktioner. Det är fortfarande snabbt och enkelt att använda, men med ny funktionalitet som ett avancerat LMS-designverktyg som låter dig inkludera ett antal ljusstyrningskomponenter i designen. Du kan inspektera sensorens täckningsområde, lägga till kontrollpaneler och, när du är färdig, inkludera fullständig ljusstyrning som ett separat lager när du exporterar det till CAD-ritningen.

Ladda ner »

LMS vokabulär

Ett litet vokabulär som förklarar den grundläggande terminologin som används när man beskriver ett modernt ljusstyrningssystem.

Läs mer »