Värmemätningar

Med vissa teknologier påverkar värmen som ljuskällan och donets (eller drivenheten) utsätts för den armaturens totala prestanda när det gäller ljusflöde, färgkvalitet, ljusflödesbibehållningsfaktorn, lampans livslängd och donets (eller drivenhetens) livslängd.
Därför är god termisk kontroll en mycket viktig aspekt vid armaturdesign. Våra ingenjörer lägger stor vikt vid de olika aspekterna för termisk kontroll.

Värmemätningar är av största vikt för att hitta kritiska komponenttemperaturer, för att uppnå längsta möjliga livslängd för produkten och för att bestämma maximal omgivningstemperatur (Ta-värde) för armaturen.