Värmesimulering

Datorstödd värmesimulering är en viktig del av den kreativa processen för att skapa en ny produkt. Forskare, tekniker och designers samarbetar för att kontrollera värmen inuti en armatur – redan innan prototypen har tillverkats.
Utveckling av nya belysningsprodukter är ett samarbete som involverar många anställda och ofta bidrar även oberoende designers. Design och estetik betyder mycket i denna process. Lika viktigt är vår erfarenhet och kunskap om termisk kontroll så att produkternas prestanda uppfyller standarden under lång tid.

Detta är särskilt viktigt när man utvecklar produkter med LED-ljuskällor. Den förväntade livslängden för en LED-armatur är beroende av hur väl vi hanterar värmen inuti produkten. Värmesimulering gör det möjligt för oss att beräkna dimensionen på de värmereducerande komponenterna, som exempelvis aluminiumkylkroppar, för att minimera kostnaderna och tiden det tar att pröva sig fram.

3D-utskrift av komponenter

3D-utskrifter är användbart vid design av komponenter för en ny armatur. Processen möjliggör exakta simuleringar långt innan den faktiska förproduktionen.