Webinarkalender


 

            


          


         JuliBelysning på psykiatriska sjukhus.

Hur Human Centric Lighting och blåblockerat ljus förbättrar patienters dygnsrytm. 

Fallstudie från St.Olav’s Sjukhus, Östmarka psykiatriska avdelning i Norge.


Datum: 01.07.2020 - 9:00 -9.30

Anmäl dig till webinaret »


I


Inspelade webinarGlamox’s gudie till renrums belysning 

Varför behövs en renrumsserie? Att skapa armaturer för ett renrum är konsten att kombinera en robust design med lätt rengörbara ytor, utmärkt ljusflöde och alla andra funktioner man förväntar sig av en modern armatur. Men vi inser också att inte alla renrum är lika och vi vill att man ska kunna utrusta dem olika när det gäller belysning.

Datum: 03.06.2020 - 9:00 - 9.30

Se på det inspelade webinaret »

 Introduktion till  

Human Centric Lighting

Alla levande varelser har en ”inre klocka” den så kallade dygnsrytmen och människan utgör inget undantag. Det innebär kort sagt att vi stiger upp med solen och lägger oss när den går ner. Rätt ljus vid rätt tidpunkt kan påverka allt från vår sömn till hur vi mår och presterar. Det är därför människoorienterad belysning (Human-Centric Lighting, HCL) passar bra för skolor, vårdinrättningar, kontor och industribyggnader.

Datum: 17.06.2020 - 9:00 -9.30

Se det inspelade webinaret »

3 nycklar till att lyckas med kontorsbelysning  

Glamox kontors koncept: 3 huvudprinciper för kontorsbelysning. Human Centric Lighting och ljusstyrningssystem på kontor.  

Datum: 20.05.2020 - 9:00 -9.30

Se på det inspelade webinaret »

LED + Ljusstyrning = Extrem energieffektivitet

Hur man sänker energiförbrukningen för belysning med 90%

Datum: 13.05.2020 - 9:00-9.30

Se på det inspelade webinaret »

Varför wireless Radio?

Med trådlös teknik blir ditt ljusstyrningssystem extremt flexibelt. Nya ledningar behöver inte dras, bara ändra inställningar och lösningen är anpassad till en ny interiörlayout direkt. För renoveringar eller anpassning av lokaler är detta en enorm fördel.

You define. We connect.

Datum: 6.5.2020 - 9:00-9.30 

Se på det inspelade webinaret »