Human Centric Lighting

Ljusets stora effekt

Alla levande varelser har en ”inre klocka” den så kallade dygnsrytmen och människan utgör inget undantag. Det innebär kort sagt att vi stiger upp med solen och lägger oss när den går ner. Rätt ljus vid rätt tidpunkt kan påverka allt från vår sömn till hur vi mår och presterar.  Det är därför människoorienterad belysning (Human-Centric Lighting, HCL) passar bra för skolor, vårdinrättningar, kontor och industribyggnader.

Glamox har lång erfarenhet av skräddarsydda HCL-lösningar med över 70 referensprojekt. Kontakta oss för att lära dig mer om hur man får till en optimal belysningslösning i just din lokal/byggnad.Få upp ögonen för Glamox HCL – det bästa möjliga ljuset för människor.

Glamox HCL-lösningar efterlever WELL Building Standard™.


Prova vår interaktiva demo för att se vad HCL handlar om. Flytta "solen" för att uppleva hur ljuset förändras under dagen.


Vad innebär Human Centric Lighting?

HCL är ett sätt att åstadkomma naturliga variationer i ljusintensitet och färgtemperatur inomhus genom att använda konstgjord belysning som imiterar det naturliga ljuset. HCL sätter människan i centrum när man utvecklar belysningslösningar, vilket leder till optimerade arbets- och boendemiljöer.

Ljus har en stor effekt på oss människor

Dagsljus stimulerar oss och påverkar vårt humör och aktivitetsnivå. När vi tillbringar mycket tid inomhus blir egenskaperna hos konstgjort ljus viktiga. HCL-lösningar kan kompensera för bristen på dagsljus och bidra till människans naturliga dygnsrytm.
Biologisk belysning
Lösningar som efterliknar dagsljusets kvaliteter för att förbättra människans prestationsförmåga och välbefinnande samt för att stödja en gynnsam dygnsrytm.

 

Ergonomisk belysning

Lösningar där belysningsteknik används för att producera ljus i olika färger som erbjuder idealiska visuella arbetsförhållanden.

Terapeutisk belysning

Lösningar som kan ha betydelse i behandlingen av och välbefinnandet för patienter som har en psykiatrisk diagnos eller lider av demens.Varför installera Human Centric Lighting?

Människor påverkas av ljus inte bara på visuell nivå, utan också på biologisk nivå. När du installerar en HCL-lösning förstärker du den naturliga dygnsrytmen och förbättrar varseblivningen och välbefinnandet. Det används också för att erbjuda idealiska visuella arbetsförhållanden i utmanande miljöer.

 

Du sover bättre

Glamox HCL kan förbättra sömnkvaliteten genom att justera kroppens hormonbalans. Detta är något som alla kan dra nytta av, men det är särskilt viktigt för utsatta grupper som ungdomar, skiftarbetare, psykiatripatienter och personer med demens.

Du presterar bättre

Glamox HCL kan förbättra prestationsförmågan genom att öka koncentrationsförmågan, öka vakenheten och minska tröttheten, vilket i sin tur kan minska antalet fel som görs på jobbet.

Du mår bättre

Användare av Glamox HCL-lösningar rapporterar att de känner sig friskare, gladare och mer energiska. Detta beror på att människocentrerad belysning stimulerar den naturliga dygnsrytmen och därigenom ökar välbefinnandet.

Mer djupgående information om varför man väljer att installerar HCL »»

Hur man installerar Glamox HCL

När man installerar Human Centric Lighting så finns det fyra parametrar som kräver noggrann uppmärksamhet: spektrum, intensitet, tidpunkt och varaktighet samt distribution. Varje byggnad och miljö har sina egna unika utmaningar som måste hanteras i enlighet därmed. För att optimera påverkan av HCL måste lösningen anpassas efter de specifika behoven.

Spektrum

Vi vet att de blå våglängderna i ljuset är de biologiskt aktiva delarna. Av den anledningen använder vi kallvita ljuskällor med våglängder i det blå spektrumet för att stimulera kroppen på morgonen och som en boost när hög koncentration och vakenhet behövs. På kvällen underlättar varmvitt ljus avkoppling och vila.

Läs mer djupgående information om spektrum »Intensitet

Forskningen har lärt oss hur mycket ljus som krävs för att påverka de biologiska processerna i människokroppen. Vi behöver välja lösningar som ger tillräckligt med ljus för att uppnå detta, samtidigt som man beaktar problem som oönskad bländning och energiförbrukning.

Läs mer djupgående information om intensitet »Tidpunkt och varaktighet

Ljuset på morgonen har störst effekt. Det talar om för den biologiska klockan att dagen har börjat och att kroppsfunktionerna måste aktiveras. Och tvärtom så har ljusexponering på kvällen en melatoninhämmande effekt som gör det svårare att somna. Det är viktigt att vi tar hänsyn till dessa faktorer när vi planerar en HCL lösning med en 24-timmars cykel.

Läs mer djupgående information om tidpunkt och varaktighet»Distribution

För att ljuset ska ha en biologisk effekt måste våra ögon kunna uppfatta ljusa områden i rummet så effektivt som möjligt. Eftersom receptorerna som påverkar vår dygnsrytm är särskilt känsliga i den nedre och nasala delen av ögat, rekommenderas belysning av ytor i den övre delen av synfältet. Vi har utformat en metod för att beräkna den biologiska effekten baserat på spektrum, intensitet och distribution.

Läs mer djupgående information om distribution »
Ljusets stora effekt


Ladda ner och läs om Human Centric Lighting i vår broschyr.


Användningsområden för Glamox HCL


Human Centric Lighting har en mängd användningsområden, men varje lösning behöver skräddarsys efter kundens specifika behov. Vi har ö 70 referensprojekt för belysningslösningar som vi utvecklat för skolor, vårdinrättningar, kontor och industribyggnader. Läs mer om hur HCL kan användas i olika tillämpningar och hur du kan dra nytta av det. Läs mer om hur HCL kan användas i olika tillämpningar och hur du kan dra nytta av det. »
Effektiva och kostnadseffektiva Ljusstyrningssystem

En HCL lösning kräver ett sofistikerat styrsystem för att ställa in och anpassa tidscykeln för ljusets intensitet och färgtemperatur. Glamox erbjuder ljusstyrningssystem med olika nivåer av komplexitet och hjälper dig att skräddarsy en lösning som är både funktionell och användarvänlig.Även om det inte finns någon universallösning har vi utvecklat några generella upplägg för användning i olika miljöer, till exempel vårdinrättningar, skolor, kontor och industrimiljöer. Detta möjliggör effektivt och kostnadseffektivt införande av Human Centric Lighting.

Våra experter hjälper och guider dig genom varje steg på vägen för att säkerställa den perfekta lösningen för dina behov.

Läs mer om Glamox ljusstyrningssystem här »