Människoorienterad belysning – Human Centric Lighting

Människoorienterad belysning kan justera människors dygnsrytm, öka deras motivation, välbefinnande och produktivitet
Vi människor påverkas starkt av ljus. Ljuset ger oss mer än bara syn. Ljuset stimulerar och påverkar humöret och våra aktivitetsnivåer. Eftersom vår fysiologiska respons till ljus beror på ljusets egenskaper som färgspektrum, intensitet och varaktighet, har egenskaperna hos den artificiella belysningen stor betydelse när vi tillbringar mycket tid inomhus. Människoorienterade belysningslösningar kan hjälpa dygnsrytmen, ge förbättrad koncentrationsförmåga, motverka sömnstörningar och förbättra det allmänna välbefinnandet. 

Nya tillämpningssätt av ljus har gjorts möjliga tack vare nya kunskaper om de biologiska effekterna av ljus och genom innovationer inom belysningsteknik. Genom installation av lysdioder (LED) kan justerbart vitt ljus genereras på ett energieffektivt sätt och regleras smidigt med avancerade styrsystem. Nya, smarta och uppkopplade belysningssystem erbjuder oändliga möjligheter med bättre användarkontroll.